Hotline: 0868-421-521

MENU

MENU GIẤY MENU CARTON MENU FOMEX
MENU ĐƠN – Giấy C300 – Cán màng – In 2 mặt
Số lượng 210x297mm 297x420mm Thời gian
1 tờ 0,000 0,000 1 ngày
10 tờ 0,000 0,000 1 ngày
50 tờ 0,000 0,000 1 ngày
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG
CHỌN THÀNH PHẨM
GẤP ĐÔI ÉP KIM BẾ NỔI BẤM KIM
MÀNG BÓNG MÀNG MỜ
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
MẪU GIẤY KHÁC ÉP KIM/ BẾ NỔI ĐÓNG CUỐN THÀNH PHẨM #
Mã: MNDN01 Danh mục:
Updating…
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Call Now Button